Mailtje komt zo!

Je krijgt zo een mail van me met daarin de details zoals de data, de tijden en de Zoom-link.

Pay it forward

Laten we dit event met elkaar groot maken. Ik stel het enorm op prijs als je anderen erover wilt vertellen.

Wat fijn dat je meedoet aan dit krachtige event!

Juist nu de wereld onder druk staat is het zo belangrijk om op ons het positieve te blijven richten. In de manifestatieweek gaan we onze droomwereld dichter bij halen. Dat doen we op twee manieren:

1. door te creëren en
2. door te inspireren

1. Met creëren bedoel ik letterlijk dat we onze scheppende kracht gaan inzetten. Door onze wil te combineren met ons gevoel, ons hoofd met ons hart, zetten we een veld neer dat tot realiteit gaat worden. In deze stoffelijke wereld gaat dat vaak niet 1-2-3, maar elke bewuste en doorvoelde wens draagt bij.

2. Met inspireren bedoel ik dat de beelden en ideeën die in deze 7 sessies gaan ontstaan zal delen via social media. Een nieuwe wereld dromen is namelijk niet zo makkelijk. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe zien scholen eruit, hoe zien winkels eruit, boerderijen, woongemeenschappen, vervoer, financiën, zorgvoorzieningen, noem maar op! Omdat we bij dit event mensen van velerlei achtergronden verzamelen, komt er een rijkdom aan ideeën binnen. Die wil ik teruggeven via social media. Dan kan ieder op zijn/haar eigen plek er vervolg aan geven.

Harte groet,